Categorie: Geen categorie

Pakket 1: Minimaal subsidiabel

In deze blog gaan we jullie alles vertellen over het eerst mogelijke pakket.

Samenvatting

Naam: Pakket 1 – Minimaal subsidiabel
Maatregelen: Dakisolatie, bodemisolatie
Indicatief energielabel: C-D
Energiebesparing: 11%
Comfort: +
Uitvoering: +
Klaar voor de toekomst: Nee
Effect op maandlasten*: Daling van €15 per maand per appartement
Financiering nodig: Nee
* Dit is netto en gemiddeld per appartement. Dit is exclusief woonwaardestijging.

Waarom minimaal subsidiabel?

Om subsidie te krijgen moet je minimaal 2 maatregelen tegelijkertijd nemen. Voor onze flat is het meest logisch om dan zowel het dak- als de bodem te isoleren.

Dakisolatie

De 8 woningen aan de bovenkant van onze flat hebben zeer veel last van de kou in de winter en de warmte in de zomer. Dit komt onder andere door het ongeïsoleerde dak.

Het dak bestaat uit betonplaten met dakbekking en grind. Onder het dak bevindt zich een loze ruimte door het verlaagde plafond in de bovenste woningen. Het is verstandig om het dak te isoleren aan de bovenzijde. Dakisolatie zal zeker een comfortverhoging van bovenste 8 woningen van onze flat opleveren.

Dakisolatie bron

Bodemisolatie

Op de begane grond (niveau bergingen en maisonnettes) is er sprake van een holle baksteen vloer. Een constructie die in naoorlogse bouw gebruikt werd, maar nu niet meer wordt gebruikt. De vloer is nu niet geïsoleerd. Daarom hebben met name de bewoners van de maisonnettes last van vocht en kou dat uit de grond optrekt.

Vanwege de constructieve kwetsbaarheid van de vloer is het niet verstandig om deze direct aan de onderzijde te isoleren. De holle baksteen vloer vraagt namelijk om periodieke inspectie. Bij het isoleren van de onderkant van de vloer, kan kan deze niet zo makkelijk meer bekeken worden bij eventuele schade.

Daarom wordt er geadviseerd om circa 20 cm bodemisolatie met EPS chips toe te passen.

Bodemisolatie bron

Comfort, klaar voor de toekomst en uitvoering

De maatregelen in dit pakket hebben logischerwijs met name invloed op het comfort van de appartementen op de begane grond en onder het dak. Toch profiteert elk huishouden mee, door een lager totaal energieverbruik. De energierekening van het gebouw wordt namelijk voor 35% verdeeld over de 56 appartement. 65% van de maandelijkse energierekening is het eigen verbruik van het appartement.

Als we voor dit pakket kiezen, dan is het waarschijnlijk dat we nog niet klaar zijn voor de toekomst. Ons energielabel wordt maar een klein beetje beter en vanuit de overheid en de woningmarkt zal er steeds meer op gestuurd worden op het beste energielabel.

De uitvoering van dit pakket is niet erg ingewikkeld. We hoeven slechts partijen te  zoeken dit het dak en/of de bodem kunnen isoleren.Waarom nu verduurzamen, wat is de noodzaak?

Voordat we de verschillende verduurzamingspakketten voor ons gebouw verder gaan toelichten, willen we even stilstaan bij de nut en noodzaak van verduurzaming. Waarom nu? Hier zijn verschillende redenen voor die we hieronder graag uiteenzetten.

Het globale plaatje in het kort

In de jaren waarin blok 1 aan de Karel Doormanlaan gebouwd werd (1958), werd wereldwijd steeds meer duidelijk wat voor nadelige effecten menselijk ingrijpen op de natuur en het klimaat had. In 1962 publiceerde Rachel Carson het baanbrekende boek ‘Silent Spring’ over een toekomstige lente waarin er geen geluid van insecten en vogels meer te horen was door het gebruik van pesticiden. Dit boek wordt vaak aangehaald als het begin van de milieubeweging. In de decennia die volgden werden instellingen en instituties opgezet om het klimaatprobleem beter te begrijpen en op te lossen. Wetenschappers verenigde zich in de Club van Rome in 1968 en landen zetten klimaatconferenties op om maatregelen af te spreken. Pas in 2014 durft de wetenschap stellig te zeggen dat de aarde sinds 1950 is opgewarmd, menselijk handelen invloed heeft op klimaat en dat een verhoging van 1,5 graden Celsius waarschijnlijk en zeer nadelig is (IPCC Fifth Assessment Report). Het jaar daarop besluiten wereldleiders in Parijs een akkoord te tekenen waarin wordt afgesproken om de klimaatopwarming te beperking tot 1,5 tot 2 graden Celsius om dat te bereiken de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2050 te elimineren. De ondertekende partijen hebben zich vervolgens gecommitteerd om deze afspraken in nationale plannen te vertalen. 

Vanuit globaal perspectief is de vraag niet zo zeer ‘verduurzaming waarom nu?’, maar ‘verduurzaming waarom nu pas?’


Het Nederlandse Klimaatakkoord

De Nederlandse vertaling bestaat onder andere uit het Nederlandse Klimaatakkoord welke in 2019 is ondertekend door diverse sectoren. Het doel van dit Klimaatakkoord is om de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2030 met 49% te verminderen en met 95% in 2050. In dit Klimaatakkoord is een grote rol weggelegd voor de gebouwde omgeving. Deze sector (waaronder ook de woningbouw valt) is namelijk verantwoordelijk voor gemiddeld 40% van de totale CO2-uitstoot van Nederland. De verdere uitwerking van deze nationale doelen is weggelegd bij de lokale overheden. 

Het Nederlandse Klimaatakkoord geeft een heel helder perspectief: we moeten voor 2050 verduurzamen, want in 2050 is de CO2-uitstoot nagenoeg 0.

De Utrechtse vertaling

In 2020 hebben 16 Utrechtse gemeenten voor onze regio een Regionale Energie Strategie vastgesteld. Hierin zijn onder andere doelen gesteld voor duurzame opwek en het gebruik van warmte/elektriciteit. Het is een eerste uitwerking van hoe we onze samenleving aardgasvrij kunnen maken. Het jaar daarop heeft de gemeente Utrecht een Transitievisie Warmte vastgesteld waarin de visie van de gemeente wordt beschreven hoe en wanneer de verschillende wijken en buurten aardgasvrij worden gemaakt. Op de website van de Transitievisie Warmte van de gemeente Utrecht staat het volgende:

‘We beginnen de komende jaren met de voorbereidingen om de eerste 24 buurten van de stad aardgasvrij te maken. Het gaat in totaal om zo’n 40.000 woningen verspreid over de stad, ongeveer ⅓ van het totaal. Overstappen gaat stap voor stap en doen we samen met de buurt. Dat noemen we de buurtaanpak aardgasvrij.’

De gemeente Utrecht brengt verduurzaming nog dichterbij: de Karel Doormanlaan valt namelijk binnen 1 van die 24 eerste buurten. We kunnen dus verwachten dat binnen nu en een aantal jaar de gemeente Utrecht in onze buurt gaat beginnen met zo’n buurtaanpak aardgasvrij. 

KDLduurzaam

Voordat we überhaupt weet hadden van hadden van deze buurtaanpak-plannen van de gemeente Utrecht, zijn we aan de Karel Doormanlaan begonnen om uit te zoeken wat we kunnen doen om zelf te verduurzamen. In 2019 is er een duurzaamheidscommissie opgestart om eens goed te kijken hoe we ons gebouw toekomstbestendig kunnen maken. Dit kwam voort uit verschillende vragen van bewoners en bestuursleden over wat de mogelijkheden waren voor zonnepanelen op het dak, een verbetering van de isolatie en een grondig onderzoek naar gebouwtechnische eigenschappen. Verschillende onderzoeken en trajecten volgden (zie alle eerdere nieuwsitems op deze website) met als onderliggende vraag; is ons 64-jarige gebouw voorbereid op de volgende 64 jaar?

De noodzaak

Inmiddels durven we als duurzaamheidscommissie te stellen dat ons gebouw nu niet klaar is voor de komende 64 jaar. We moeten erkennen dat ons gebouw oud is en mankementen vertoont die overeenkomen met zijn leeftijd. We verliezen te veel warmte door de gevel, de onderhouds- en energiekosten worden alsmaar hoger en het wooncomfort laat te wensen over. Dit kan wel beter; voor onszelf en de wereld. Door het nieuw opgestelde MJOP en het onderzoek van PKW hebben we voor verschillende duurzaamheidspakketten de businesscases door kunnen rekenen. 

Wij zien dat het mogelijk is om met een investering het gebouw zodanig op te knappen dat het wooncomfort verbetert en het energieverbruik vermindert. Door binnenkort gezamenlijk een keuze te maken voor het verduurzamingsscenario houden we de regie voor onderhoud in eigen hand. We hebben dan ook een antwoord klaar voor het moment dat de gemeente Utrecht met een buurtaanpak aardgasvrij wil beginnen. 

In de politiek zien we ook verschillende ontwikkelingen; er zijn de komende jaren meer subsidiegelden beschikbaar voor verduurzaming en isolatie. We zien daarvan nu al concrete voorbeelden bij de Provincie Utrecht. We willen klaar staan om deze subsidies aan te vragen wanneer ze beschikbaar komen en niet onze hand op te houden wanneer de potjes leeg zijn. Ook zien we in de woningmarkt een tendens waarbij woningen met een hoger energielabel een gunstige keuze is voor woningzoekers.

De pakketten

Op 15 januari hebben wij jullie verteld dat op 14 maart een informatieavond georganiseerd wordt. Wees hier allemaal bij! Tegen die tijd volgen meer details. 

PKW heeft onze laatste feedback verwerkt en daarmee hebben we nu een goed beeld bij de 3 pakketten van onze verduurzaming. We hebben ze gesorteerd van klein naar groot.

Pakket123
NaamMinimaal
subsidiabel
BasisisolatieZeer energiezuinig
pakket + (ZEP+)
Maatregelen– Dakisolatie
– Bodemisolatie
– Dakisolatie
– Bodemisolatie
– HR++ glas
– Zonnepanelen
– Kierdichting
– Ventilatie
– Dakisolatie
– Bodemisolatie
– Gevelisolatie
– Triple glas + kozijnen
– Zonnepanelen
– Superkierdichting
– Ventilatie
Energielabel
(indicatief)
C-DB-CA
Energiebesparing
(warmte en elektra)
11%31%42%
De 3 verduurzamingspakketten

In de komende weken krijgen jullie meer informatie over de pakketten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de impact op het woonklimaat, de flat en de financiën.  Ook zullen we ingaan op de nut en noodzaak. 

Heb je vragen? Spreek Coen, Hans Erik, Jurjen of Ante even aan of stuur een berichtje!

We gaan kiezen!

Zet alvast in je agenda: 14 maart informatieavond en 12 april een extra ALV!

In december heeft PKW het duurzaamheidsonderzoek opgeleverd. Wij zijn erg blij met dit rapport omdat het erg leesbaar is en duidelijk laat zien wat de investering en de impact (besparing) is per scenario. Afgelopen week is het rapport ook besproken met het bestuur. Wij hebben PKW gevraagd om nog een paar dingetjes aan te passen in de scenario’s, om het rapport nog beter op onze flat te laten aansluiten.

Inmiddels zijn we ook bezig met het plannen van de informatieavond en de ALV. Wij willen jullie allemaal (huurders & eigenaren!) goed uitleggen wat er precies is onderzocht en wat de mogelijkheden voor onze flat zijn. Dat zal op 14 maart gebeuren. In de tijd tot 14 maart gaan wij jullie al informatie geven over de scenario’s en de eventuele kosten & besparingen hiervan. Zo zijn kunnen jullie je goed voorbereiden op de informatieavond. Tijdens deze avond willen we genoeg tijd nemen om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen.

Vervolgens willen we met jullie op een extra ALV de keuze gaan maken. Of en hoe we gaan verduurzamen. Deze ALV zal op 12 april plaatsvinden. Het is belangrijk dat iedereen bij de informatieavond is, zodat iedereen goed geïnformeerd een keuze kan maken op 12 april.

We hebben bij het plannen van deze momenten zo veel mogelijk rekening gehouden met corona: we hopen dat tegen die tijd er meer kan.

Stijging prijs stadsverwarming

Allereest de beste wensen aan iedereen!

Eneco heeft een paar dagen geleden de nieuwe prijzen voor de stadsverwarming bekend gemaakt. De prijzen van de stadsverwarming zijn gekoppeld aan de gasprijs. Iets wat nu erg nadelig uitpakt voor ons. Eneco geeft aan dat de prijzen gemiddeld per maand per huishouden met €23 zullen stijgen.

Het is onduidelijk wat de prijzen van de stadsverwarming in de toekomst zullen doen. Door het beperken van onze warmtevraag door isolatie kunnen we in ieder geval besparen op onze energierekening in de toekomst.

Voor nu geldt: dikke truien aan en de verwarming een graadje lager :).

White Paper Expeditie Warmte

In november heeft de gemeente Utrecht een White Paper gepubliceerd over Expeditie Warmte. Hans Erik en Ante hebben de eerste versie van dit White Paper mogen ontvangen van de projectleider Anne-Marie Zwanink.

In het White Paper wordt het proces, de teams, de geleerde lessen, de conclusies en de vervolgstappen van Expeditie Warmte genoemd. Wil je weten waar de Expeditie Warmte over ging en wat KDLduurzaam hier mee te maken had, neem dan de White Paper online door of bel even aan bij nummer 28 voor een geprinte uitleen-versie.

Als KDLduurzaam zijn we een zogenoemd buurtinitiatief energie. Naar aanleiding van de Expeditie Warmte, is de gemeente Utrecht voornemend om het aanbod voor buurtinitiatieven energie uit te breiden op de volgende gebieden:

  • Subsidie: buurtinitiatieven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten, communicatie en het inschakelen van expertise vanuit het gemeentelijk Initiatievenfonds.
  • Toegankelijk maken van kennis & ervaring: er wordt een community of practise voor buurtinitiatieven in de energietransitie opgesteld, waarbinnen ook gerichte expertise- en kennissessies worden georganiseerd.
  • Overzicht van het aanbod van de gemeente voor bewoners en buurtinitiatieven energie: er komt een startpagina voor buurtinitiatieven energie op utrecht.nl/energie

Kortom, de Expeditie Warmte heeft er voor KDLduurzaam voor gezorgd dat we goed contact met de gemeente Utrecht hebben en houden.

Status onderzoek & van gas af

In dit bericht geven we even de laatste stand van zaken weer. Dit bericht hebben Jurjen en Ante ook naar de ALV van blok 1 gestuurd.

Onderzoek verduurzaming

Na afloop van Expeditie Warmte hebben we met verschillen buren gesproken over de verduurzamingscenario’s. Jullie wensen en eisen voor een volgende stap in onze verduurzamingsreis kwamen ook naar voren. Eén van de dingen die jullie aangaven, was dat jullie preciezer wilde weten wat een scenario in hield en wat de kosten zijn die hierbij komen kijken.

Met hulp van de gemeente hebben wij in PKW een goede partij gevonden die hier een duidelijk leesbaar onderzoek van kon maken. Op dit moment ligt er een conceptrapportage van PKW klaar. De duurzaamheidscommissie gaat deze uitvoerig doornemen en wil deze graag begin 2022 met jullie bespreken.

Zelf al van het gas af

In 2050 mag er geen aardgas meer gebruikt worden voor de verwarming van de huizen. Hoe dit in Utrecht eruit komt te zien, daarvoor staat de gemeente Utrecht aan de lat. Afgelopen jaar heeft de gemeente Utrecht een Transitievisie Warmte opgeleverd waarin staat welke alternatieve warmtebron beoogd wordt en in welke wijken wordt gestart. Zoals op de website kdlduurzaam.nl te lezen is, hoort onze straat bij de eerste wijken die van het gas af gaan.

Onze verwachting is daarom dat de gaskraan in onze straat binnen +/- 10 jaar dichtgedraaid zal worden. In onze flat is ongeveer de helft van de eigenaren is al van het gas af, door het gasfornuis te hebben vervangen door een inductieplaat. Enkele buren hebben hun ook geiser vervangen door een elektrische boiler.

Het overstappen naar elektrisch koken is financieel aantrekkelijk. Per jaar betaal je bij Eneco voor gas al zo’n €240 aan vastrecht per jaar. De beste keus inductiekookplaat van AEG IKB64301XB (consumentenbond) kost zo’n €360. Daar komt naar schatting nog zo’n €300 aan installatiekosten bij. Op dit moment wordt de gasmeter gratis weggehaald door Stedin. We weten uit ervaring dat Stedin deze meter er sneller uit haalt dan dat het kopje koffie op is. Daarnaast is de extra ruimte in de meterkast prima te gebruiken voor strijk- en schoonmaakapparatuur .

In alle verduurzamingsscenario’s is het afstappen van kookgas nodig. Hier sta je als eigenaar zelf voor aan de lat, maar neem dit alvast mee in mogelijke verbouwings- of woningverbeteringsplannen. Wellicht is het zelfs mogelijk je plannen met andere buren af te stemmen, zodat er nog een inkoopvoordeel te behalen is. Onze oproep aan iedereen is dus: wacht de uiteindelijke plannen niet af, maar ga alvast zelf van het gas af!

KDL bij eerste wijken van gas af

Om Nederland van het gas af te halen (voor 2050) wordt door elke gemeente een Transitievisie Warmte gemaakt. In dit plan beschrijft de gemeente hoe de stad van het aardgas afgaat, wat dat per buurt betekent en wanneer en in welke buurten de gemeente start met de buurtaanpak aardgasvrij. De laatste versie moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Onze buurt zit (met zo’n 20 andere) in het eerste tijdvak om van het gas af te gaan. Per buurt wordt nog een buurtaanpak gemaakt en wordt een planning ontwikkeld over hoe en wanneer er dan (in 8 jaar) van het gas afgegaan moet worden. De gemeente zal niet starten met 20 buurten tegelijk. Waar ze beginnen wordt komende maanden duidelijk. Zodra in een buurt wordt gestart met de buurtaanpak, worden alle inwoners daarvan op de hoogte gesteld.

Op deze website kan je meer informatie vinden over de buurtaanpak aardgasvrij. Op deze interactieve kaart staat aangegeven in welke periode welke buurt start met de buurtaanpak. Het volledige plan en overige informatie zoals de podcast en de samenvatting staat op www.utrecht.nl/tvw.

Doorrekening scenario’s

Wij hopen dat jullie net zo genoten hebben van de vakantie als wij!

De duurzaamheidscommissie heeft niet stil gezeten. Bij de laatste digitale meet-up bleek dat de bewoners graag willen weten wat verduurzaming gaat kosten. Hierop hebben wij, met hulp van de gemeente, een goede partij gevonden die ons daarbij kan helpen.

De partij zal een vergelijking maken tussen de 3 duurzaamheidsscenario’s. Na hun analyse weten wij de impact ongeveer zal zijn op de maandlasten. Deze kunnen we dan zo snel mogelijk bespreken met elkaar en een keuze gaan maken.

Het onderzoek zal 4 oktober starten!

Duurzaamheidsborrel 7 augustus 16:00

Op zaterdag 7 augustus a.s. vanaf 16:00 is er een duurzaamheidsborrel in de tuin voor alle bewoners van KDL blok 1.

Jullie zijn van harte welkom om een drankje en een hapje te nuttigen. Jullie kunnen de leden van de Duurzaamheidscommissie het hemd van het lijf vragen over de verschillende opties die bekeken worden, wat de volgende stappen zijn enz. Maar je kunt ook gewoon gezellig even kennismaken en/of bijpraten.

Wat betreft de inwendige mensch: wij zorgen voor het eerste drankje!

Tot de 7e!

De duurzaamheidscommissie

NIEUWSBRIEF

Zo blijf je op de hoogte van onze verduurzaming! Vul hieronder je e-mailadres in.