Afgelopen zomer heeft de duurzaamheidscommissie met Segon contact gehad over het door hun op te stellen advies voor verduurzaming. Hieruit zijn drie documenten door Segon opgesteld die inmiddels verstuurd zijn naar de opdrachtgever van het duurzaamheidsonderzoek (de besturen van de vier VvE’s). Elk bestuur besluit zelf over hoe en in welke vorm het gedane onderzoek onder haar VvE-leden gedeeld wordt.

Per VvE heeft Segon de volgende drie documenten verstuurd:

  1. Een rapport met daarin opgenomen de bouwkundige inspectie van het gebouw
  2. Een Excel-bestand met de onderhoudswerkzaamheden vanuit het huidige MJOP én de onderhoudswerkzaamheden die in het huidige MJOP nog niet meegenomen zijn (als resultaat van de bouwkundige inspectie onder 1)
  3. Een haalbaarheidsstudie in hoeverre we kunnen investeren in duurzaamheidsmaatregelen zonder dat de woonlasten stijgen (woonlastenneutraliteit)