In deze blog gaan we jullie alles vertellen over het 2e mogelijke pakket.

Samenvatting

Naam: Pakket 2 – Basisisolatie 
Maatregelen: 

  1. HR++-glas
  2. Zonnepanelen
  3. Kierdichting
  4. Ventilatie
  5. Dakisolatie (zoals in pakket 1)
  6. Bodemisolatie (zoals in pakket 1)

Comfort: +++
Uitvoering: +/-
Indicatief energielabel: B-C
Energiebesparing: 31%
Klaar voor de toekomst: Gedeeltelijk
Effect op maandlasten*: Daling van €3 per maand per appartement
* Dit is netto en gemiddeld per appartement. Dit is exclusief woonwaardestijging.

Waarom basisisolatie?

Dit pakket pakt een groot deel van de energielekken aan van onze flat. Het is ingrijpender dan pakket 1, maar makkelijker uitvoerbaar dan pakket 3 (waarin ook de gevel en kozijnen worden vervangen). 

HR++-glas

In onze flat zijn verschillende typen beglazing aangebracht. Aan de voorzijde is het oud dubbel glas. Aan de achterzijde van de flat is het wat de eigenaar wel of niet gedaan heeft. Kortom, alles komt hier voor: enkel, dubbel en HR++-glas.

In dit pakket vervangen we al het bestaande glas voor HR++-glas. Dit levert een aanzienlijke besparing en comfortverhoging op. Vervanging van beglazing in de kunststof kozijnen is ook meegenomen.

Hoe en of al het aanwezige HR++-glas behouden kan blijven, zal in een later stadium onderzocht moeten worden. Glas gaat ongeveer 20 jaar mee en verliest op gegeven moment haar isolerende werking. Het kan dus zijn dat sommige glazen vervangen worden en ander glas weer niet. Dit is iets wat we bij de uitvoering beter moeten bekijken. 

Dit moet tot het verleden behoren.

Zonnepanelen

Zonnepanelen! Eindelijk! 

Er is ruimte op het dak van het gebouw om zonnepanelen te plaatsen. De opgewekte stroom kan gebruikt worden voor gemeenschappelijke elektrische voorzieningen, zoals verlichting en liften. 

Of het (financieel) slim is om meer zonnepanelen te plaatsen dan voor het gemeenschappelijk verbruik valt écht nog te bezien. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de landelijke salderingsregeling er na 2023 uit gaat zien. Deze regeling zorgt ervoor dat je een gunstig tarief krijgt voor je extra opgewekte (zonne)stroom die je terug levert op het elektriciteitsnet. Het huidige elektriciteitsnet in Nederland is niet gebouwd om veel opgewekte stroom die teruggeleverd wordt te verwerken (het is vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd). Er komen steeds meer plekken bij waar het elektriciteitsnet vol raakt. De overheid denkt er over na om misschien de salderingsregeling af te bouwen, waardoor het ongunstiger wordt om terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Echter, het hoe en wat is nog niet zeker.

We weten wel zeker dat ons dak niet groot genoeg is om de totale elektriciteitsvraag van alle bewoners met zonnestroom te dekken. Ook hier hebben we nog voldoende tijd om het verder over te hebben voordat we overgaan tot uitvoering. 

Kierdichting en ventilatie

Op dit moment ventileren/luchten we onze appartementen door het openzetten van ramen, maar ook door de aanwezige kieren naar buiten. De kieren gaan we dichtmaken, zodat we minder kou verliezen. 

Je kunt alleen niet zomaar alle kieren dichten en dan stoppen. Er moet namelijk ook genoeg frisse lucht binnen blijven komen om schimmelvorming te voorkomen. Een gemiddeld gezin produceert iedere dag tussen de 10 en 20 liter vocht en dat vocht moet naar buiten kunnen! 

De aanvoer van frisse lucht komt via ventilatieroosters in de ramen. Daarnaast wordt er vraaggestuurde ventilatie aangebracht op onze huidige ventilatiekanalen. Als je bijvoorbeeld aan het douchen of het koken bent, zal tijdelijk extra afgezogen worden. Daarna schaalt de ventilatie weer af. 

We gaan van het linker plaatje, naar het rechter plaatje bron

Dakisolatie

De 8 woningen aan de bovenkant van onze flat hebben zeer veel last van de kou in de winter en de warmte in de zomer. Dit komt onder andere door het ongeïsoleerde dak.

Het dak bestaat uit betonplaten met dakbekking en grind. Onder het dak bevindt zich een loze ruimte door het verlaagde plafond in de bovenste woningen. Het is verstandig om het dak te isoleren aan de bovenzijde. Dakisolatie zal zeker een comfortverhoging van bovenste 8 woningen van onze flat opleveren.

Dakisolatie bron

Bodemisolatie

Op de begane grond (niveau bergingen en maisonnettes) is er sprake van een holle baksteen vloer. Een constructie die in naoorlogse bouw gebruikt werd, maar nu niet meer wordt gebruikt. De vloer is nu niet geïsoleerd. Daarom hebben met name de bewoners van de maisonnettes last van vocht en kou dat uit de grond optrekt.

Vanwege de constructieve kwetsbaarheid van de vloer is het niet verstandig om deze direct aan de onderzijde te isoleren. De holle baksteen vloer vraagt namelijk om periodieke inspectie. Bij het isoleren van de onderkant van de vloer, kan kan deze niet zo makkelijk meer bekeken worden bij eventuele schade.

Daarom wordt er geadviseerd om circa 20 cm bodemisolatie met EPS chips toe te passen.

Bodemisolatie bron 

Comfort, klaar voor de toekomst en uitvoering

De maatregelen in dit pakket zullen zorgen voor een merkbare comfortverbetering voor alle appartementen. 

Als we voor dit pakket kiezen, dan zijn we al een stuk beter voorbereid op de toekomst. Het energielabel wordt al een stuk beter dan het huidige label, maar het is nog geen energielabel A. 

De uitvoering van dit pakket is moeilijker dan het vorige pakket. Er zijn zo’n 6 onderdelen die aangepakt moeten worden en die op elkaar afgestemd moeten worden. We hebben vermoedelijk een expert nodig die al deze werkzaamheden voor ons coördineert.