In deze blog gaan we jullie alles vertellen over het eerst mogelijke pakket.

Samenvatting

Naam: Pakket 1 – Minimaal subsidiabel
Maatregelen: Dakisolatie, bodemisolatie
Indicatief energielabel: C-D
Energiebesparing: 11%
Comfort: +
Uitvoering: +
Klaar voor de toekomst: Nee
Effect op maandlasten*: Daling van €15 per maand per appartement
Financiering nodig: Nee
* Dit is netto en gemiddeld per appartement. Dit is exclusief woonwaardestijging.

Waarom minimaal subsidiabel?

Om subsidie te krijgen moet je minimaal 2 maatregelen tegelijkertijd nemen. Voor onze flat is het meest logisch om dan zowel het dak- als de bodem te isoleren.

Dakisolatie

De 8 woningen aan de bovenkant van onze flat hebben zeer veel last van de kou in de winter en de warmte in de zomer. Dit komt onder andere door het ongeïsoleerde dak.

Het dak bestaat uit betonplaten met dakbekking en grind. Onder het dak bevindt zich een loze ruimte door het verlaagde plafond in de bovenste woningen. Het is verstandig om het dak te isoleren aan de bovenzijde. Dakisolatie zal zeker een comfortverhoging van bovenste 8 woningen van onze flat opleveren.

Dakisolatie bron

Bodemisolatie

Op de begane grond (niveau bergingen en maisonnettes) is er sprake van een holle baksteen vloer. Een constructie die in naoorlogse bouw gebruikt werd, maar nu niet meer wordt gebruikt. De vloer is nu niet geïsoleerd. Daarom hebben met name de bewoners van de maisonnettes last van vocht en kou dat uit de grond optrekt.

Vanwege de constructieve kwetsbaarheid van de vloer is het niet verstandig om deze direct aan de onderzijde te isoleren. De holle baksteen vloer vraagt namelijk om periodieke inspectie. Bij het isoleren van de onderkant van de vloer, kan kan deze niet zo makkelijk meer bekeken worden bij eventuele schade.

Daarom wordt er geadviseerd om circa 20 cm bodemisolatie met EPS chips toe te passen.

Bodemisolatie bron

Comfort, klaar voor de toekomst en uitvoering

De maatregelen in dit pakket hebben logischerwijs met name invloed op het comfort van de appartementen op de begane grond en onder het dak. Toch profiteert elk huishouden mee, door een lager totaal energieverbruik. De energierekening van het gebouw wordt namelijk voor 35% verdeeld over de 56 appartement. 65% van de maandelijkse energierekening is het eigen verbruik van het appartement.

Als we voor dit pakket kiezen, dan is het waarschijnlijk dat we nog niet klaar zijn voor de toekomst. Ons energielabel wordt maar een klein beetje beter en vanuit de overheid en de woningmarkt zal er steeds meer op gestuurd worden op het beste energielabel.

De uitvoering van dit pakket is niet erg ingewikkeld. We hoeven slechts partijen te  zoeken dit het dak en/of de bodem kunnen isoleren.