Zet alvast in je agenda: 14 maart informatieavond en 12 april een extra ALV!

In december heeft PKW het duurzaamheidsonderzoek opgeleverd. Wij zijn erg blij met dit rapport omdat het erg leesbaar is en duidelijk laat zien wat de investering en de impact (besparing) is per scenario. Afgelopen week is het rapport ook besproken met het bestuur. Wij hebben PKW gevraagd om nog een paar dingetjes aan te passen in de scenario’s, om het rapport nog beter op onze flat te laten aansluiten.

Inmiddels zijn we ook bezig met het plannen van de informatieavond en de ALV. Wij willen jullie allemaal (huurders & eigenaren!) goed uitleggen wat er precies is onderzocht en wat de mogelijkheden voor onze flat zijn. Dat zal op 14 maart gebeuren. In de tijd tot 14 maart gaan wij jullie al informatie geven over de scenario’s en de eventuele kosten & besparingen hiervan. Zo zijn kunnen jullie je goed voorbereiden op de informatieavond. Tijdens deze avond willen we genoeg tijd nemen om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen.

Vervolgens willen we met jullie op een extra ALV de keuze gaan maken. Of en hoe we gaan verduurzamen. Deze ALV zal op 12 april plaatsvinden. Het is belangrijk dat iedereen bij de informatieavond is, zodat iedereen goed geïnformeerd een keuze kan maken op 12 april.

We hebben bij het plannen van deze momenten zo veel mogelijk rekening gehouden met corona: we hopen dat tegen die tijd er meer kan.