In november heeft de gemeente Utrecht een White Paper gepubliceerd over Expeditie Warmte. Hans Erik en Ante hebben de eerste versie van dit White Paper mogen ontvangen van de projectleider Anne-Marie Zwanink.

In het White Paper wordt het proces, de teams, de geleerde lessen, de conclusies en de vervolgstappen van Expeditie Warmte genoemd. Wil je weten waar de Expeditie Warmte over ging en wat KDLduurzaam hier mee te maken had, neem dan de White Paper online door of bel even aan bij nummer 28 voor een geprinte uitleen-versie.

Als KDLduurzaam zijn we een zogenoemd buurtinitiatief energie. Naar aanleiding van de Expeditie Warmte, is de gemeente Utrecht voornemend om het aanbod voor buurtinitiatieven energie uit te breiden op de volgende gebieden:

  • Subsidie: buurtinitiatieven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten, communicatie en het inschakelen van expertise vanuit het gemeentelijk Initiatievenfonds.
  • Toegankelijk maken van kennis & ervaring: er wordt een community of practise voor buurtinitiatieven in de energietransitie opgesteld, waarbinnen ook gerichte expertise- en kennissessies worden georganiseerd.
  • Overzicht van het aanbod van de gemeente voor bewoners en buurtinitiatieven energie: er komt een startpagina voor buurtinitiatieven energie op utrecht.nl/energie

Kortom, de Expeditie Warmte heeft er voor KDLduurzaam voor gezorgd dat we goed contact met de gemeente Utrecht hebben en houden.