Om Nederland van het gas af te halen (voor 2050) wordt door elke gemeente een Transitievisie Warmte gemaakt. In dit plan beschrijft de gemeente hoe de stad van het aardgas afgaat, wat dat per buurt betekent en wanneer en in welke buurten de gemeente start met de buurtaanpak aardgasvrij. De laatste versie moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Onze buurt zit (met zo’n 20 andere) in het eerste tijdvak om van het gas af te gaan. Per buurt wordt nog een buurtaanpak gemaakt en wordt een planning ontwikkeld over hoe en wanneer er dan (in 8 jaar) van het gas afgegaan moet worden. De gemeente zal niet starten met 20 buurten tegelijk. Waar ze beginnen wordt komende maanden duidelijk. Zodra in een buurt wordt gestart met de buurtaanpak, worden alle inwoners daarvan op de hoogte gesteld.

Op deze website kan je meer informatie vinden over de buurtaanpak aardgasvrij. Op deze interactieve kaart staat aangegeven in welke periode welke buurt start met de buurtaanpak. Het volledige plan en overige informatie zoals de podcast en de samenvatting staat op www.utrecht.nl/tvw.