In de afgelopen maanden hebben we, bijgestaan door de Warmteregisseurs, deelgenomen aan Expeditie Warmte. Dit is initiatief van de gemeente Utrecht in de vorm van een soort ‘wedstrijd’ om met een verduurzamingsplan te komen.

Zoals op 13 maart al werd aangegeven, hebben we de ‘hoofdprijs’ niet gewonnen, maar dat wil niet zeggen dat we met lege handen staan.

We hebben nu een visiedocument met de mogelijke verduurzamingsscenario’s (op basis van eerdere en nieuwe onderzoeken) uitgewerkt. Hieronder lichten we deze scenario’s kort toe.

Scenario 0: ‘niets’ doen

We onderhouden het gebouw, maar doen helemaal niets aan verduurzaming. Dus: geen dubbel glas, geen isolatie, gewoon onderhoud. Volgens ons is dit geen optie.

Vroeg of laat lopen we echt achter en zal de overheid met eisen komen waaraan onze woningen uit 1956 moeten voldoen. Ook is uit de enquête gebleken dat sommige bewoners aan van blok 1 echt behoefte hebben aan een verbetering van het wooncomfort.

Vergelijk het met een oude auto: in dit scenario doe je noodzakelijk onderhoud en loop je het risico dat je ergens in Frankrijk aan de kant van de weg komt te staan.

Scenario 1: duurzaam MJOP 

Dit houdt in, dat alleen stapsgewijs verbeteringen worden doorgevoerd die in het duurzame MJOP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: als het dak vernieuwd moet worden, isoleer je die gelijk.

Op langere termijn komen ingrijpende (en duurdere) zaken in beeld zoals de aanpak van de warmteverliezen via de gevels. Het voordeel van deze aanpak: laaghangend fruit eerst.

Toch blijft hier het risico bestaan dat de echte grote klappers langer naar achteren worden geschoven dan wenselijk is. Dit betekent dat op de ALV’s van de komende jaren verduurzaming regelmatig langs blijft komen. Per onderdeel zal gekeken worden of de financiering vanuit het reservefonds van de VvE voldoende is.

Zo worden de ALV’s als het ware APK-keurings voor de oude auto, waarbij we elke keer moeten besluiten of we actief het mogelijke onderhoud gaan oppakken om door de volgende APK te komen. 

Scenario 2: volledige isolatie met zonnepanelen en optimaliseren warmtevoorziening

Bij deze aanpak wordt het gebouw in één keer volledig geïsoleerd en worden zonnepanelen op het dak geplaatst. Hiermee behaal je zo veel mogelijke besparing in één keer. Daarnaast moet onze huidige stadsverwarming geoptimaliseerd worden.

In de ALV besluiten we over een de gehele aanpak en de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen worden zo veel mogelijk geclusterd uitgevoerd.

Eigenlijk komt het neer op een ritje naar de garage waar de monteur een tijdje bezig is met sleutelen om de auto te reviseren, met behoud van een aantal oude onderdelen die echt nog prima werken..

Scenario 3: een integrale make-over 

Dit is het meest ingrijpende plan, waarbij een uitvoerende partij alle belangrijke onderdelen in één keer aanpakt. Het hele gebouw wordt helemaal geïsoleerd, net als in het vorige scenario. Daarnaast wordt de warmtevoorziening helemaal opnieuw worden ingericht.

Eigenlijk komt het neer op een complete revisie van de auto, danwel aanschaf van een nieuwe!

Waar staan we nu?

Het visiedocument is gebaseerd op de uitkomsten van een aantal onderzoeken, zoals een bouwtechnisch rapport, en verschillende beoordelingen door adviesbureaus. Deze worden nu qua kosten vergeleken en op één lijn gezet, zodat de verschillende schattingen onderling vergelijkbaar worden.

Na het doornemen van de scenario’s zullen er vast vragen en opmerkingen naar boven komen. Daarom willen we het visiedocument graag binnenkort met jullie bespreken. Hou voor een precieze datum de aankondiging op de deuren/in de gangen in de gaten. Opmerkingen kunnen ook gestuurd worden naar kdlduurzaam@gmail.com; we gaan graag met je in gesprek!