Afgelopen week is de verduurzamingsenquête bij Blok 1 afgerond.

In totaal hebben we 53 reacties gehad. Wij zijn zeer blij met deze hoge opkomst! Het is erg bemoedigend om te lezen dat iedereen geïnteresseerd is in verduurzaming als dat geen verhoging betekent van de maandelijkse lasten!

De samenstelling van de respondenten is als volgt:

 • 21 huurders
 • 27 eigenaren & bewoners
 • 5 eigenaren & verhuurders

De resultaten staan hieronder per categorie. Wanneer we schrijven over bewoners bedoelen we zowel de groep huurders als eigenaren & bewoners. Wanneer wij schrijven over eigenaren, dan bedoelen wij zowel de groep eigenaren & bewoners als eigenaren & verhuurders.

Maatregelen & techniek

Jullie vinden de volgende maatregelen het belangrijkste:

 • Isolatie
 • Zonnepanelen
 • Verbeterde verwarming
 • Ventilatie
 • Overstappen naar elektrisch koken 10%

Verwarming, koeling en overlast

 • Slechts 35% van de bewoners is tevreden over het huidige verwarmingssysteem
 • Zo’n 40% zou graag koeling hebben in de zomer
 • 25% ondervindt geluidsoverlast van het verkeer
 • 50% maakt zich zorgen over fijnstof door het verkeer

Financieel

 • Iedereen is geïnteresseerd in verduurzaming als dat geen verhoging betekent van de maandelijkse lasten!
 • 75% van eigenaren vindt verduurzaming iets mag kosten. Bij de huurders is dat 45%.
 • 85% van de eigenaren vindt de eventuele stijging van de woningwaarde door verduurzaming belangrijk
 • 50% van de eigenaren zou zelf willen investeren in zonnepanelen. Bij de huurders is dit 20%.

Wij zullen de resultaten gebruiken om tot zo concreet mogelijke verduurzamingsrichting te komen. Hierover houden wij jullie op de hoogte.