Beste bewoners van de Karel Doormanlaan,

De duurzaamheidscommissie is zover. We gaan jullie betrekken bij de vervolgstappen in de zoektocht naar het verduurzamen van onze flatgebouwen.

De opdracht die we hebben gekregen van de afzonderlijke besturen loopt op zijn eind. De rapporten die zijn opgesteld spreken voor zich. We hebben ons huidige Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) laten doorrekenen als basis voor het opstellen van een haalbaarheidsstudie om te kunnen gaan verduurzamen.

Hiermee is het onderdeel MJOP voor de duurzaamheidscommissie afgerond en hebben we een toekomstbestendige basis.

Verduurzamen

Als duurzaamheidscommissie gaan we vanaf nu ons geheel richten op het verduurzamen van onze flatgebouwen.

We hebben ons bijvoorbeeld aangesloten bij “Expeditie warmte”. Dit is een initiatief van de gemeente Utrecht om te komen tot verduurzaming van alle woningen in de gemeente.

Ook onderzoeken we welke subsidiemogelijkheden er zijn. En we onderzoeken welke technische mogelijkheden en ingrepen er op dit moment bestaan in het kader van verduurzamen van hoogbouw.

Ook hoe we steun kunnen krijgen van de gemeente en provincie.

Kortom, er gebeurt van alles achter de schermen en we komen steeds een stap dichterbij.

Wie doet er mee?

Daarom hebben we aan recent aan jullie allemaal gevraagd om je aan te melden als ambassadeur van de verduurzaming van je eigen flatgebouw. Er zijn inmiddels 12 bewoners die willen meedenken in het traject van verduurzaming. Zij hebben daarnaast als belangrijke taak om bij iedereen draagvlak te gaan creëren voor het verduurzamen van onze woningen.

Waarom doen we dit allemaal?

We willen onze huizen toekomstbestendig aanpassen en ons wooncomfort verbeteren. In het kader van onze gezondheid valt daaronder het oplossen van de vochtproblemen en het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze woningen. Ook willen we waar mogelijk de geluidsoverlast van de verwarming oplossen.

Daarnaast kunnen we kosten besparen door het doorvoeren van allerlei energiebesparingsmaatregelen. Dan gaan we minder uitgeven aan energie en sparen we voor de toekomst.

En daarmee dragen we bij aan het tegengaan van de klimaatverandering door het verminderen van onze eigen CO2 uitstoot.

Namens de duurzaamheidscommissie,

Hielke Boersma
Wouter de Groot
Jurjen Nienhuis
Peter van Loon