Het bestuur van Karel Doormanlaan Blok 1 nodigt al haar bewoners (eigenaren en huurders!) uit om in gesprek te gaan over de geconstateerde gebreken aan het MJOP en de verduurzaming. Het bestuur heeft de uitnodigingen in het mededelingenbord gehangen.

Zie ook hieronder.