Inmiddels ligt het rapport ter discussie bij de besturen. Zij zullen een aantal weken nodig hebben om de rapporten door te nemen. Per VvE wordt door het bestuur bepaald in welke vorm de rapportage naar jullie toekomt. Zij zijn in eerste instantie jullie contactpersoon.

Voor KD1 geldt dat de resultaten op aanstaande ALV besproken worden.

Wij willen iedereen die heeft meegeholpen erg bedanken!