Afgelopen week heeft de duurzaamheidscommissie het eerste conceptrapport vanuit Segon ontvangen. In dit rapport heeft zij een analyse gemaakt van onze huidige MJOPs, wat daarin mist en wat we kunnen doen aan verduurzaming.

Wij hebben dit rapport doorgenomen en becommentarieerd. De volgende versie verwachten wij over een maand. Wij hopen deze vervolgens zo spoedig mogelijk te kunnen bespreken met de besturen. Daarna zal het rapport met jullie gedeeld worden.