Afgelopen week heeft de duurzaamheidscommissie een voortgangsbespreking gehad met Segon. Segon heeft aangegeven dat ze op dit moment alle informatie hebben om tot een goede analyse en een compleet rapport te komen. Deze informatie komt voort uit de onder bewoners uitgezette enquête. Daarnaast heeft Mark (de bouwkundige met wie we het dak op gingen) het bouwkundige rapport bijna af. Tot op dit moment zijn er nog geen eerste conclusies getrokken.

Over twee weken verwacht Segon de eerste resultaten te kunnen delen. Deze zullen wij eerst intern bespreken met de duurzaamheidscommissie. Vervolgens bespreken we de resultaten met de VvE besturen. Het definitieve rapport zal voor de zomervakantie volgen. Het bespreken van de rapportage met alle bewoners zal mogelijkerwijs in de verschillende ALV’s in het najaar 2020 plaatsvinden.

Als duurzaamheidscommissie zijn wij ontzettend benieuwd naar het uiteindelijke rapport van Segon.