Afhankelijk van de resultaten van het rapport van Segon, zal de duurzaamheidscommissie, de VvE’s en de bewoners onderzoeken welke verduurzamingsmaatregelen er genomen kunnen worden. Pas op het moment wanneer duidelijk is welke verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd kunnen worden, wordt het interessant om te kijken naar de verschillende subsidiemogelijkheden.

Er gebeurt momenteel veel in subsidieland. Sinds een aantal jaren is er de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s. Deze subsidie wordt vermoedelijk op een aantal punten aangepast:

  • Er komt een subsidie voor het verduurzamen van huurwoningen in gemengde VvE’s zoals de onze;
  • Het wordt mogelijk om de subsidie meerdere keren aan te vragen;
  • Het subsidiepercentage wordt verhoogd van ongeveer 20% naar 30%.

Dit alles zou moeten gelden tot en met 31 december 2020. We zullen zien of we deze deadline haalbaar is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de regeling langer blijft gelden of dat ze opgevolgd wordt door een soortgelijke subsidiemogelijkheid.

Voor meer informatie kun je kijken op de volgende internetpagina’s:

https://www.vvebelang.nl/posts/nu-isoleren-ndash-met-extra-subsidie-228/

https://www.internetconsultatie.nl/subsidieregelingenergiebesparing