Segon is inmiddels begonnen aan het duurzaamheidsonderzoek. In de eerste fase van het onderzoek wilde Segon zo veel mogelijk te weten komen over de vier flatgebouwen. Ze hebben de duurzaamheidscommissie om heel veel gegevens gevraagd. Denk daarbij aan de bouwtekeningen en ons elektra-, gas-, en warmteverbruik. Daarnaast wilde Segon ook weten wat er de komende jaren aan onderhoud op de planning staat en welk onderhoud net afgerond is.

Twee weken geleden is Mark, de bouwkundige van Segon, fysiek langsgekomen om ter plekke extra onderzoek te doen naar de verschillende gebouwen. Hij wilde met eigen ogen zien hoe de flats aan de Karel Doormanlaan er uitzagen qua onderhoud en status. De duurzaamheidscommissie heeft samen met Mark alle daken, gevels hallen en galerijen geïnspecteerd.

Normaliter onderzoekt Segon ook de omstandigheden van een aantal woningen. Vanwege de corona-perikelen heeft de duurzaamheidscommissie samen met de besturen ervoor gekozen om dit onderzoek op afstand te doen, middels drie enquêtes per flat (dus 12 enquêtes in totaal!). De commissie heeft deze vragenlijst uitgezet bij zo veel mogelijk verschillende type woningen. Inmiddels zijn alle enquêtes ingevuld en opgestuurd. Alle buren die mee hebben gedaan: heel erg bedankt voor jullie bijdrage!

Op het dak van blok 4