Medio 2019 hebben bewoners van de Karel Doormanlaan een duurzaamheidscommissie opgestart. De besturen van de vier (VvE)’s (=Vereniging van Eigenaren) hebben de duurzaamheidscommissie gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijke maatregelen die kunnen leiden tot het verduurzamen van de vier flatgebouwen.

De duurzaamheidscommissie

Bij het opstarten van de commissie hadden er ruim 20 bewoners aangegeven mee te denken over verduurzaming. Lettende op de expertise en achtergrond van de bewoners, heeft de commissie zich opgedeeld in diverse sub-commissies:

  • Communicatie
  • Bouwkundige sub-commissie

Bouwkundige sub-commissie

Deze sub-commissie is begonnen met een technisch onderzoek naar de haalbaarheid van:

  • Het isoleren van de gevels, daken en vloeren van het gebouw.
  • Het opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen.
  • Het zoeken naar een duurzame manier van verwarming en/of koeling van de woningen.
  • Het verbeteren van de ventilatie in de woningen.

In gesprek met andere partijen

Het onderzoek van de bouwkundige sub-commissie resulteerde aan een zodanig veelvoud aan specialistische informatie dat de duurzaamheidscommissie besloot externe hulp in te schakelen om verduurzaming te realiseren. Er zijn gesprekken gevoerd met:

  • Gemeente Utrecht: over de mogelijkheden voor procesondersteuning en financiële bijdrages (zoals subsidies)
  • Vier verschillende adviesbureaus op gebied van verduurzaming: over de opzet van mogelijkheden en de aanpak van de verduurzamingsmaatregelen.

Segon

De duurzaamheidscommissie heeft de opzet en de aanpak inzake de verduurzamingsmaatregelen van de vier verschillende adviesbureaus uitgebreid geanalyseerd. De commissie adviseerde de vier besturen van de VvE’s om met het adviesbureau Segon in zee te gaan voor het afnemen van vier gedetailleerde duurzaamheidsonderzoeken. De vier besturen hebben dit advies opgevolgd. Het grootste gedeelte van de kosten van deze onderzoeken wordt door gemeente Utrecht gesubsidieerd.

Advies & verdere proces

Segon zal op basis van een onderzoek naar de mogelijkheden van verduurzaming per flatgebouw een rapport opstellen met diverse scenario’s voor verduurzaming. Hierin is er speciale aandacht voor de financiële consequenties en haalbaarheid van de mogelijke maatregelen. Dat rapport zal worden voorgelegd aan de besturen. Elke VvE bepaalt zelf wat de vervolgstappen worden op basis van het rapport.

Doel van de website

Het doel van deze website is alle bewoners van de Karel Doormanlaan te informeren over het proces van verduurzaming. Door middel van deze website beschikken de bewoners van de vier flatgebouwen over dezelfde informatie. We nodigen bewoners ook uit om via de website zinvolle informatie over verduurzaming met elkaar te delen. Daarnaast is het mogelijk om via deze website vragen te stellen en zorgen te delen. Als commissie hopen we alle bewoners op deze manier te bereiken en te betrekken bij het proces van verduurzaming dat we met elkaar zijn ingegaan.