Op naar concrete offertes

Het is alweer een tijd geleden dat wij jullie bijgepraat hebben over de stand van de verduurzaming.

Afgelopen maanden hebben wij veel stukken aangeleverd bij Hans van Bezooijen van DVvE. Hij is onze adviseur en gaat ons helpen met de volgende stap.

Hans heeft alle stukken geanalyseerd en heeft inmiddels contact met verschillende partijen voor de bouw en zonnepanelen. Over ongeveer 2 weken gaan wij met Hans om tafel om de voortgang te bespreken.

Uiteindelijk moet deze fase leiden tot concrete offertes en een duurzaam MJOP voor de toekomst. Deze zal op een MeetUp of ALV besproken worden.

We houden jullie op de hoogte!

Volgende stap gezet

In ons laatste bericht hebben we geschreven dat we op zoek zouden gaan naar een partij die ons een stap verder kan brengen bij de uitvoering van Pakket 2.

Via onze contacten bij de gemeente en de provincie zijn we uit gekomen bij dVvE.

DVvE gaat ons helpen bij het krijgen van goede offertes, de aanvraag van subsidie voor maatregelen en het verkrijgen van financiering voor de verduurzamingsmaatregelen. Op basis daarvan kan een investeringsbesluit worden opgesteld ter besluitvorming door de ALV. Deze ALV kan dan plaatsvinden in november 2022.

Wil je meer weten over DVvE? Kijk dan dit filmpje op LinkedIn.

Blok 1 kiest overtuigend voor Pakket 2!

Afgelopen dinsdag was de spannende ALV! Met overgrote meerderheid is er voor pakket 2 gekozen! Daar zijn wij erg blij mee!

Dat betekent dat we nu verder kunnen gaan en een partij kunnen gaan zoeken die ons een stap verder brengt. Deze stap zal moeten leiden tot concrete offertes voor de onderdelen van pakket 2.

We zijn nog op zoek naar meer commissieleden. Paul (nr 48) heeft zich al aangemeld. Lijkt het je ook leuk om mee te denken? Geef het even aan!

Vragen?

De afgelopen weken en maanden hebben wij jullie bestookt met informatie. Wij begrijpen best dat jullie nog vragen hebben voor de ALV van 12 april.

Heb je vragen? Laat het even weten. Neem contact op met Coen, Hans-Erik, Ante of Jurjen.

Nieuw overzicht en presentaties informatieavond

Het was erg mooi om jullie in zulke grote aantallen te zien op de informatieavond! Wij willen nogmaals de sprekers bedanken voor hun goede presentaties en nuttige inzichten.

Op de informatieavond hebben we kennis gemaakt met de 2 varianten op het ZEP pakket. Namelijk, het ‘gewone’ inpakken en het ‘wintertuin’ idee, waarbij de balkons en galerijen worden ingepakt. Het voordeel van de laatste is natuurlijk dat je meer buiten kunt zitten en dat er minder lastige hoekjes te isoleren zijn.

In onderstaand figuur treffen jullie de nieuwe vergelijking van pakketten aan.

De presentaties kunnen jullie hier vinden:

Tot maandag!

We zijn erg blij met de grote hoeveelheid aanmeldingen!

Aanstaande maandag zien we elkaar om 19:00 bij Nimeto, Smijerslaan 2. We zitten in de Kantine, dat geeft het meeste ruimte. De mensen die zich aangemeld hebben voor de Digitale vergadering ontvangen nog een Zoom-link.

Het programma is als volgt:

19:00 Inloop
19:15 Start

 1. Gemeente Utrecht: waarom verduurzamen, wat speelt er bij VvE’s
 2. PKW: Onderzoek naar onze flat en de mogelijkheden
 3. Duurzaamheidscommissie: financiele gevolgen van de pakketten
 4. Warmtefonds: wat zou er gebeuren als we gaan lenen voor verduurzaming?
 5. Voorzichtige peiling
 6. Evt. borrel bij Mitland

Tot dan!

Aanmelden en samenvatting

Alle bewoners en eigenaren van Blok 1 zijn op 14 maart om 19:00 uitgenodigd voor de informatieavond bij Nimeto. We vragen iedereen om zich even aan te melden: https://forms.gle/9sqtxxu99JAEdHfx6. Daarmee kunnen we rekening houden met de te reserveren ruimte en weten we in hoeverre iedereen geïnformeerd is.

Gisteren hebben alle bewoners de samenvatting in de bus gekregen. In onderstaande plaatjes kun je ook de samenvatting en de voor- en nadelen van de pakketten lezen.

Samenvatting van de pakketten
Voor- en nadelen per pakket

Pakket 3 – Zeer energiezuinig pakket + (ZEP+)

In deze blog gaan we jullie alles vertellen over het 3e en meest energiezuinige pakket. In een volgend artikel zullen we de pakketten naast elkaar zetten. 

Samenvatting

Naam: Pakket 3 – Zeer energiezuinig pakket + (ZEP+)
Maatregelen: 

 1. Triple glas en kozijnen
 2. Gevelisolatie
 3. Zonnepanelen (zoals in pakket 2)
 4. Kierdichting (zoals in pakket 2)
 5. Ventilatie (zoals in pakket 2)
 6. Dakisolatie (zoals in pakket 2)
 7. Bodemisolatie (zoals in pakket 2)

Comfort: +++++
Uitvoering:
Indicatief energielabel: A
Energiebesparing: 42%
Klaar voor de toekomst: Ja
Effect op maandlasten*: Stijging van €7,50 per maand per appartement
* Dit is netto en gemiddeld per appartement. Dit is exclusief woonwaardestijging.

Waarom Zeer Energiezuinig Pakket + (ZEP+)?

Dit pakket is het meest omvangrijk. Hierin worden alle energielekken aangepakt. Dit is inclusief onze kozijnen en de ongeïsoleerde gevel. Dit pakket levert de meeste energiebesparing op. Hoewel er meer maatregelen in dit pakket worden aangepakt dan eerdere pakketten, hoeft dit pakket niet veel duurder uit te vallen dan de andere pakketten. Dit komt doordat er door de samenstelling van de maatregelen meer en/of aantrekkelijke financieringsmogelijkheden (subsidies of leningen) bestaan. 

Triple glas en kozijnen

In dit pakket vervangen we alle kozijnen en glas voor (kunststof) kozijnen met triple glas. Dit levert de best mogelijke energiebesparing en comfortverhoging op. Daarnaast hoeft dit niet elke 6-8 jaar geschild te worden. 

Hoe de kozijnen er precies uit komen te zien en hoe rekening gehouden kan worden met individuele wensen zal iets zijn waar we samen naar moeten kijken. 

Onderstaand plaatje laat vereenvoudigd zien wat er gebeurt bij het raam als het buiten 0 graden is en binnen 20 graden. 

Bron

Gevelisolatie

Op dit moment is onze gevel is ons grootste energielek. Daarnaast heeft onze gevel geen spouwmuur, ondanks dat dat in je jaren ‘50 wel gebruikelijk was. Dat maakt isolatie niet eenvoudig. Ook hebben de appartementen vanaf de 5de verdieping op de kopgevels vaak last van vochtdoorslag en koude muren. 

In het ZEP+ pakket is buitengevelisolatie opgenomen. Aan de buitenzijde zal goede isolatie aangebracht worden, waarna deze afgewerkt wordt met bijvoorbeeld bakstenenen of steenstrips. Zo blijft de flat er ongeveer hetzelfde uitzien. 

Bron

Zonnepanelen

Er is ruimte op het dak van het gebouw om zonnepanelen te plaatsen. De opgewekte stroom kan gebruikt worden voor gemeenschappelijke elektrische voorzieningen, zoals verlichting en liften. 

Of het (financieel) slim is om meer zonnepanelen te plaatsen dan voor het gemeenschappelijk verbruik valt écht nog te bezien. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de landelijke salderingsregeling er na 2023 uit gaat zien. Deze regeling zorgt ervoor dat je een gunstig tarief krijgt voor je extra opgewekte (zonne)stroom die je terug levert op het elektriciteitsnet. Het huidige elektriciteitsnet in Nederland is niet gebouwd om veel opgewekte stroom die teruggeleverd wordt te verwerken (het is vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd). Er komen steeds meer plekken bij waar het elektriciteitsnet vol raakt. De overheid denkt er over na om misschien de salderingsregeling af te bouwen, waardoor het ongunstiger wordt om terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Echter, het hoe en wat is nog niet zeker.

We weten wel zeker dat ons dak niet groot genoeg is om de totale elektriciteitsvraag van alle bewoners met zonnestroom te dekken. Ook hier hebben we nog voldoende tijd om het verder over te hebben voordat we overgaan tot uitvoering. 

Kierdichting en ventilatie

Op dit moment ventileren/luchten we onze appartementen door het openzetten van ramen, maar ook door de aanwezige kieren naar buiten. De kieren gaan we dichtmaken, zodat we minder kou verliezen. 

Je kunt alleen niet zomaar alle kieren dichten en dan stoppen. Er moet namelijk ook genoeg frisse lucht binnen blijven komen om schimmelvorming te voorkomen. Een gemiddeld gezin produceert iedere dag tussen de 10 en 20 liter vocht en dat vocht moet naar buiten kunnen! 

De aanvoer van frisse lucht komt via ventilatieroosters in de ramen. Daarnaast wordt er vraaggestuurde ventilatie aangebracht op onze huidige ventilatiekanalen. Als je bijvoorbeeld aan het douchen of het koken bent, zal tijdelijk extra afgezogen worden. Daarna schaalt de ventilatie weer af. 

We gaan van het linker plaatje, naar het rechter plaatje bron

Dakisolatie

De 8 woningen aan de bovenkant van onze flat hebben zeer veel last van de kou in de winter en de warmte in de zomer. Dit komt onder andere door het ongeïsoleerde dak.

Het dak bestaat uit betonplaten met dakbekking en grind. Onder het dak bevindt zich een loze ruimte door het verlaagde plafond in de bovenste woningen. Het is verstandig om het dak te isoleren aan de bovenzijde. Dakisolatie zal zeker een comfortverhoging van bovenste 8 woningen van onze flat opleveren.

Dakisolatie bron

Bodemisolatie

Op de begane grond (niveau bergingen en maisonnettes) is er sprake van een holle baksteen vloer. Een constructie die in naoorlogse bouw gebruikt werd, maar nu niet meer wordt gebruikt. De vloer is nu niet geïsoleerd. Daarom hebben met name de bewoners van de maisonnettes last van vocht en kou dat uit de grond optrekt.

Vanwege de constructieve kwetsbaarheid van de vloer is het niet verstandig om deze direct aan de onderzijde te isoleren. De holle baksteen vloer vraagt namelijk om periodieke inspectie. Bij het isoleren van de onderkant van de vloer, kan kan deze niet zo makkelijk meer bekeken worden bij eventuele schade.

Daarom wordt er geadviseerd om circa 20 cm bodemisolatie met EPS chips toe te passen.

Bodemisolatie bron 

Comfort, klaar voor de toekomst en uitvoering

De maatregelen in dit pakket zullen zorgen voor de best mogelijke comfortverbetering. De grootste lekken: gevel, glas en kozijnen worden serieus aangepakt. 

Als we voor dit pakket kiezen, dan zijn we helemaal klaar voor de toekomst. Onze appartementen voldoen alle eisen qua isolatie en hebben een goed energielabel A. 

De uitvoering van dit pakket zal het meeste voeten in de aarde hebben. En zullen de nodige vergunningen aangevraagd moeten worden en we hebben een expert nodig die de werkzaamheden voor ons coördineert.

ALV op 12 april!

In tegenstelling tot eerder bericht zal de ALV plaatsvinden op 12 april (niet op 19 april).

Wij zien jullie graag op 14 maart bij de informatieavond!

Pakket 2: Basisisolatie

In deze blog gaan we jullie alles vertellen over het 2e mogelijke pakket.

Samenvatting

Naam: Pakket 2 – Basisisolatie 
Maatregelen: 

 1. HR++-glas
 2. Zonnepanelen
 3. Kierdichting
 4. Ventilatie
 5. Dakisolatie (zoals in pakket 1)
 6. Bodemisolatie (zoals in pakket 1)

Comfort: +++
Uitvoering: +/-
Indicatief energielabel: B-C
Energiebesparing: 31%
Klaar voor de toekomst: Gedeeltelijk
Effect op maandlasten*: Daling van €3 per maand per appartement
* Dit is netto en gemiddeld per appartement. Dit is exclusief woonwaardestijging.

Waarom basisisolatie?

Dit pakket pakt een groot deel van de energielekken aan van onze flat. Het is ingrijpender dan pakket 1, maar makkelijker uitvoerbaar dan pakket 3 (waarin ook de gevel en kozijnen worden vervangen). 

HR++-glas

In onze flat zijn verschillende typen beglazing aangebracht. Aan de voorzijde is het oud dubbel glas. Aan de achterzijde van de flat is het wat de eigenaar wel of niet gedaan heeft. Kortom, alles komt hier voor: enkel, dubbel en HR++-glas.

In dit pakket vervangen we al het bestaande glas voor HR++-glas. Dit levert een aanzienlijke besparing en comfortverhoging op. Vervanging van beglazing in de kunststof kozijnen is ook meegenomen.

Hoe en of al het aanwezige HR++-glas behouden kan blijven, zal in een later stadium onderzocht moeten worden. Glas gaat ongeveer 20 jaar mee en verliest op gegeven moment haar isolerende werking. Het kan dus zijn dat sommige glazen vervangen worden en ander glas weer niet. Dit is iets wat we bij de uitvoering beter moeten bekijken. 

Dit moet tot het verleden behoren.

Zonnepanelen

Zonnepanelen! Eindelijk! 

Er is ruimte op het dak van het gebouw om zonnepanelen te plaatsen. De opgewekte stroom kan gebruikt worden voor gemeenschappelijke elektrische voorzieningen, zoals verlichting en liften. 

Of het (financieel) slim is om meer zonnepanelen te plaatsen dan voor het gemeenschappelijk verbruik valt écht nog te bezien. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de landelijke salderingsregeling er na 2023 uit gaat zien. Deze regeling zorgt ervoor dat je een gunstig tarief krijgt voor je extra opgewekte (zonne)stroom die je terug levert op het elektriciteitsnet. Het huidige elektriciteitsnet in Nederland is niet gebouwd om veel opgewekte stroom die teruggeleverd wordt te verwerken (het is vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd). Er komen steeds meer plekken bij waar het elektriciteitsnet vol raakt. De overheid denkt er over na om misschien de salderingsregeling af te bouwen, waardoor het ongunstiger wordt om terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Echter, het hoe en wat is nog niet zeker.

We weten wel zeker dat ons dak niet groot genoeg is om de totale elektriciteitsvraag van alle bewoners met zonnestroom te dekken. Ook hier hebben we nog voldoende tijd om het verder over te hebben voordat we overgaan tot uitvoering. 

Kierdichting en ventilatie

Op dit moment ventileren/luchten we onze appartementen door het openzetten van ramen, maar ook door de aanwezige kieren naar buiten. De kieren gaan we dichtmaken, zodat we minder kou verliezen. 

Je kunt alleen niet zomaar alle kieren dichten en dan stoppen. Er moet namelijk ook genoeg frisse lucht binnen blijven komen om schimmelvorming te voorkomen. Een gemiddeld gezin produceert iedere dag tussen de 10 en 20 liter vocht en dat vocht moet naar buiten kunnen! 

De aanvoer van frisse lucht komt via ventilatieroosters in de ramen. Daarnaast wordt er vraaggestuurde ventilatie aangebracht op onze huidige ventilatiekanalen. Als je bijvoorbeeld aan het douchen of het koken bent, zal tijdelijk extra afgezogen worden. Daarna schaalt de ventilatie weer af. 

We gaan van het linker plaatje, naar het rechter plaatje bron

Dakisolatie

De 8 woningen aan de bovenkant van onze flat hebben zeer veel last van de kou in de winter en de warmte in de zomer. Dit komt onder andere door het ongeïsoleerde dak.

Het dak bestaat uit betonplaten met dakbekking en grind. Onder het dak bevindt zich een loze ruimte door het verlaagde plafond in de bovenste woningen. Het is verstandig om het dak te isoleren aan de bovenzijde. Dakisolatie zal zeker een comfortverhoging van bovenste 8 woningen van onze flat opleveren.

Dakisolatie bron

Bodemisolatie

Op de begane grond (niveau bergingen en maisonnettes) is er sprake van een holle baksteen vloer. Een constructie die in naoorlogse bouw gebruikt werd, maar nu niet meer wordt gebruikt. De vloer is nu niet geïsoleerd. Daarom hebben met name de bewoners van de maisonnettes last van vocht en kou dat uit de grond optrekt.

Vanwege de constructieve kwetsbaarheid van de vloer is het niet verstandig om deze direct aan de onderzijde te isoleren. De holle baksteen vloer vraagt namelijk om periodieke inspectie. Bij het isoleren van de onderkant van de vloer, kan kan deze niet zo makkelijk meer bekeken worden bij eventuele schade.

Daarom wordt er geadviseerd om circa 20 cm bodemisolatie met EPS chips toe te passen.

Bodemisolatie bron 

Comfort, klaar voor de toekomst en uitvoering

De maatregelen in dit pakket zullen zorgen voor een merkbare comfortverbetering voor alle appartementen. 

Als we voor dit pakket kiezen, dan zijn we al een stuk beter voorbereid op de toekomst. Het energielabel wordt al een stuk beter dan het huidige label, maar het is nog geen energielabel A. 

De uitvoering van dit pakket is moeilijker dan het vorige pakket. Er zijn zo’n 6 onderdelen die aangepakt moeten worden en die op elkaar afgestemd moeten worden. We hebben vermoedelijk een expert nodig die al deze werkzaamheden voor ons coördineert.

NIEUWSBRIEF

Zo blijf je op de hoogte van onze verduurzaming! Vul hieronder je e-mailadres in.